حضور جناب آقای دکتر ربیعی ،وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در استان قزوین *******. استقبال دکتر همتی استاندار قزوین،و مسئولین استان از دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتما عی*************** انتصاب جناب آقای مهندس محمد علیخانی به عنوان رئیس بازرسی کار استان قزوین.************* بازرسی هدفمند از صنایع فلز و ریخته گری استان با حضور رئیس بازرسی کار استان و روسای ادارات شهرستان *********** بازرسی هدفمند از کارگاههای ساختمانی استان با حضور مدیر کل و رئیس بازرسی کار و رئیس سازمان نظام مهندسی ********** **********حوادث ناشی از کار ساختمانی در رتبه دوم وقوع حوادث پس از حوادث بخش صنعت

28 آوریل (8 اردیبهشت) روزجهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار

اخبار سایت

دوشنبه 24 مهر 1396
بازدید ضربتی از شرکت های صنایع فلزی استان
رفع نواقص در شرکت های صنایع فلزی
بازدید های ضربتی از شرکت های صنایع فلزی توسط تمامی بازرسان کار در چهار شهرستان بصورت همزمان انجام گردید و نواقص مشاهده شده طی ابلاغیه صادر و به کارفرما اعلام گردید.
دوشنبه 24 مهر 1396
بازدید اعضای کمیته بحران از شرکت های مواد شیمیایی
بازدید ضربتی از شرکت های مواد شیمیایی و خطرناک شهر صنعتی البرز
شنبه 31 تير 1396
حضور جناب آقای دکتر ربیعی ،وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در قزوین
استقبال دکتر همتی استاندار قزوین و مسئولین استان از دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ،کار ورفاه اجتماعی.


چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396
گزارش عملکرد اداره بازرسی کار استان قزوین سال 95
گزارش فعالیت های اداره بازرسی کار استان قزوین جهت مشاهده و بهره برداری بازرسان کار،مسوولین ایمنی وسایر
بخش های مرتبط.جدید
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
28 آوریل، مقارن با 8 اردیبهشت روز جهانی بهداشت حرفه ای
28 آوریل، مقارن با 8 اردیبهشت روز جهانی بهداشت حرفه ای
28 آوریل هر سال مقارن با 8 اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار است که امسال با شعارمحیط کار ایمن وسالم درگرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی وسلامت کار" برگزار میشود .
چهارشنبه 23 فروردين 1396
مقالات جدید