اداره بازرسی کار استان قزوین ،روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای را به تمامی دست اندر کاران عرصه ایمنی تبریک عرض می نماید*******. برگزاری دوره ها با عناوین یک دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت - دو دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ویژه مسئولین ایمنی واحدهای تحت پوشش در استان*************** بازرسی هدفمند از صنایع شیمیایی استان ************* بازرسی هدفمند از صنایع فلز و ریخته گری استان با حضور رئیس بازرسی کار استان و روسای ادارات شهرستان *********** بازرسی هدفمند از کارگاههای ساختمانی استان با حضور مدیر کل و رئیس بازرسی کار و رئیس سازمان نظام مهندسی ********** **********حوادث ناشی از کار ساختمانی در رتبه دوم وقوع حوادث پس از حوادث بخش صنعت

28 آوریل (8 اردیبهشت) روزجهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار

اخبار سایت

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396
گزارش عملکرد اداره بازرسی کار استان قزوین سال 95
گزارش فعالیت های اداره بازرسی کار استان قزوین جهت مشاهده و بهره برداری بازرسان کار،مسوولین ایمنی وسایر
بخش های مرتبط.جدید
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
28 آوریل، مقارن با 8 اردیبهشت روز جهانی بهداشت حرفه ای
28 آوریل، مقارن با 8 اردیبهشت روز جهانی بهداشت حرفه ای
28 آوریل هر سال مقارن با 8 اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار است که امسال با شعارمحیط کار ایمن وسالم درگرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی وسلامت کار" برگزار میشود .
چهارشنبه 23 فروردين 1396
مقالات جدید