برگزاری دوره ها با عناوین یک دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت - دو دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ویژه مسئولین ایمنی واحدهای تحت پوشش در استان*************** بازرسی هدفمند از صنایع شیمیایی استان ************* بازرسی هدفمند از صنایع فلز و ریخته گری استان با حضور رئیس بازرسی کار استان و روسای ادارات شهرستان *********** بازرسی هدفمند از کارگاههای ساختمانی استان با حضور مدیر کل و رئیس بازرسی کار و رئیس سازمان نظام مهندسی ********** **********حوادث ناشی از کار ساختمانی در رتبه دوم وقوع حوادث پس از حوادث بخش صنعت

28 آوریل (8 اردیبهشت) روزجهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار

اخبار سایت

چهارشنبه 23 فروردين 1396
مقالات جدید