اداره بازرسی کار استان قزوین

برگزاری همایش مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان تاکستان سال 93

اخبار > شهرستان تاکستان
برگزاری همایش مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان تاکستان
برگزاری همایش مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان تاکستان سال 93
در مورخ 29/5/93 همایش و گردهمایی دوره ای با حضور حدود 50نفر از کارشناسان حفاظت ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان تاکستان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرستان از ساعت 9 الی 12 برگزار گردید جهت مشاهده شرح کامل گزارش کلیک نمایید

شنبه 15 شهريور 1393
06:47:58