اداره بازرسی کار استان قزوین

برگزاری همایش مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای تاکستان 94

اخبار > شهرستان تاکستان
برگزاری همایش مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای تاکستان 94
برگزاری همایش مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای تاکستان 94
در مورخ 7/7/94 در با حضور رئیس محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان و مرکز بهداشت  و کارشناسان بهداشت و مسئولین ایمنی  در سالن اجتماعات مرکز بهداشت تاکستان برگزار گردید جهت مشاهده متن کامل گزارش کلیک نمایید

دوشنبه 18 آبان 1394
10:13:34