اداره بازرسی کار استان قزوین

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 97 ابلاغ گردید برای مشاهده کلیک نمایید

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 97
بخشنامه حقوق و دستمزد سال 97 ابلاغ گردید برای مشاهده کلیک نمایید
برای مشاهده کلیک نمایید.

سه شنبه 28 فروردين 1397
09:17:10