اداره بازرسی کار استان قزوین

اولین جلسه کمیته نظارت بر کارگاه های ساختمانی استان به ریاست مهندس علیخانی برگزار گردید.

برگزاری جلسات کمیته نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی
اولین جلسه کمیته نظارت بر کارگاه های ساختمانی استان به ریاست مهندس علیخانی برگزار گردید.
     
اولین جلسه کمیته نظارت بر کارگاه های ساختمانی استان در سالجاری به ریاست مهندس علیخانی ،رئیس اداره بازرسی کار و نمایندگان دستگاه های عضو در تاریخ 97.02.18 برگزار گردید.
سایر دستگاه های عضو کمیته  نظارت بر کارگاه های ساختمانی :
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
اداره کل استاندارد استان قزوین
شهرداری قزوین
سازمان نظام مهندسی استان قزوین
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران
دفتر فنی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
05:03:55