اداره بازرسی کار استان قزوین

ثبت نام المپیاد ایمنی کار در واحد های بازرسی کار کشور

برگزاری المپیاد ایمنی کار
ثبت نام المپیاد ایمنی کار در واحد های بازرسی کار کشور

با عنایت به برگزاری المپیاد ایمنی کار ،متقاضیان ثبت نام در المپیاد مذکور میتوانند از اول خرداد تا تاریخ 97/03/25 به انجمن ها و ادارات کار شهرستان و واحد های بازرسی کار مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
1-تصویر کارت شناسایی ملی
2-دو قطعه عکس 4*3
3- معرفی نامه از شرکت یا کارخانه

تاریخ برگزاری مرحله اول آزمون 22 تیرماه وبه طور همزمان در سراسر استانها برگزار می گردد.
تعداد سوالات مرحله اول بر اساس نظامنامه المپیاد 100 سوال تستی می باشد که حده اقل نیمی از سوالات از آئین نامه های حفاظت فنی است.

جهت دریافت فرم ثبت نام در المپیاد ایمنی کار اینجا کلیک کنیددوشنبه 31 ارديبهشت 1397
09:11:02