اداره بازرسی کار استان قزوین

فراخوان جهت ثبت نام مسئولین ایمنی برتر استان
از کارفرمایان و مسئولین ایمنی استان دعوت می شود مطابق فایل پیوست ،جهت انتخاب مسئولین ایمنی برتر استان اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادارات شهرستانهای ذیربط مراجعه نمایند

يكشنبه 28 بهمن 1397
06:51:42