اداره بازرسی کار استان قزوین

همایش مسئولین ایمنی شهرستان البرز قزوین

برگزاری همایش
همایش مسئولین ایمنی شهرستان البرز قزوین
به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر ،روز آتش نشانی و ایمنی ،همایش مسئولین ایمنی شهرستان البرز برگزار گردید

به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر ،روز آتش نشانی و ایمنی ،همایش مسئولین ایمنی شهرستان البرز قزوین با مشارکت  اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز و با حضور بازرسان کار شهرستان  و مسئولین ایمنی واحدهای صنعتی منطقه و مسئولین سازمان آتش نشانی ، با موضوع پیشگیری از حریق در واحد های صنعتی ،برگزار گردید .                                                             
 

چهارشنبه 3 مهر 1398
06:28:29