اداره بازرسی کار استان قزوین

دومین المپیاد ایمنی در مرحله استانی
 آغاز ثبت نام دومین مرحله المپیاد ایمنی
اطلاعات بیشتر در سامانه مسئولین ایمنی


دومین مرحله المپیاد ایمنی در مرحله استانی در تاریخ 98.09.01 برگزار می گردد.متقاضیان ثبت نام جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مسئولین ایمنی شهرستانها ،یا به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خود مراجعه نمایند.ثبت نام متقاضیان شرکت در المپیاد تا تاریخ 98.07.30 صورت می پذیرد .

يكشنبه 21 مهر 1398
04:27:41