اداره بازرسی کار استان قزوین

برگزاری دوره آموزشی و توجیهی حوادث کاری و مسئولیت اشخاص

برگزاری  دوره آموزشی و توجیهی حوادث کاری و مسئولیت اشخاص

دوره حوادث کاری و مسئولیت اشخاص با موضوعات ذیل در تاریخ  19/08/1398 از ساعت 8:30 الی 12 در شرکت مجتمع پاکشو و با حضور بازرسان کار و مسئولین ایمنی  شهرستان البرز با مشارکت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز و انجمن صنفی مسئولین ایمنی شهرستان البرز برگزار گردید.

1)      قانون های مسئولیت مدنی

2)      قوانین کار

3)      علل بروز حوادث

4)      نقش افراد در بروز حوادث

5)      تعیین درصد بی مبالاتی و بی احتیاطی افراد در بروز حوادث ناشی از کار

6)      و ......

مدرس دوره : جناب آقای مهندس بخارایی رئیس محترم اسبق بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و کارشناس رسمی دادگستری):


يكشنبه 26 آبان 1398
07:15:20