اداره بازرسی کار استان قزوین

تصویب آیین نامه ایمنی در تونل سازی

تصویب آیین نامه ایمنی در تونل سازی
تصویب آیین نامه ایمنی در تونل سازی
آیین نامه ایمنی در صنایع تونل سازی در تاریخ 99/8/26 تصویب گردید


آیین نامه ایمنی در تونل سازی به استناد مواد (٨۵) و (٨۶) قانون کار جمھوری اسلامی ایران، با ھدف ایمن سازی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، تدوین و در تاریخ ٢۶ /٨ /١٣٩٩ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردید.

 

این آیین نامه به استناد ماده ٨۵ قانون کار جمھوری اسلامی ایران، مشتمل بر ١۵ فصل ١۴٧ ماده و ١۵ تبصره در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ١٣٩٩/٠۵/٢٠ تدوین و به استناد تبصره نخست ماده ٨۶ قانون کار، در تاریخ ١٣٩٩/٠٨/٢۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

جهت مشاهده فایل آیین نامه کلیک نمایید


يكشنبه 23 آذر 1399
05:04:42