اداره بازرسی کار استان قزوین

بخشنامه و جدول خلاصه حداقل مزد سال 1400

بخشنامه و جدول خلاصه حداقل مزد سال 1400
بخشنامه و جدول خلاصه حداقل مزد سال 1400
بخشنامه حداقل مزدسال 1400 و دستورالعمل های تبعی ان برای اجرا ابلاغ گردید
برای مشاهده متن کامل بخشنامه کلیک کنید
برای مشاهده جدول خلاصه دستمزد کلیک کنید

شنبه 25 ارديبهشت 1400
05:46:02