اداره بازرسی کار استان قزوین

اخبار > شهرستان تاکستان
برگزاری گردهمایی برای مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار واحدهای مستقر در شهرستان تاکستان

در مورخ 91/6/6 جلسه ای با حضور حدود 50 نفر از مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار واحدهای شهرستان تاکستان در محل سالن اجتماعات شرکت فولاد قزوین (از ساعت 9 الی 13) برگزار گردید.

در این جلسه که طبق برنامه زمانبندی توسط اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان برگزار گردید ، در ابتدا کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت فولاد قزوین ضمن خوش آمد گویی به حضار ، نسبت به ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت و نحوه فعالیت واحد ایمنی و بهداشت اقدام و پس از آن آقای صمیمی (رئیس اداره بازرسی کار) در خصوص اهداف برگزاری چنین جلساتی ، تحلیل حوادث مهم بررسی شده در سال 90 و تشریح علل چندین حادثه مهم و نحوه پیشگیری از حوادث مذکور ، تذکر به مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار در خصوص اقدامات پیشگیرانه موثر جهت پیشگیری از وقوع حوادث با توجه به نتایج تحلیل حوادث مهم سال 90 و همچنین انتظارات اداره بازرسی کار از کارشناسان ایمنی و بهداشت کار و سایر اعضای کمیته ها و نکات قانونی مرتبط سخنرانی نمودند. سخنران بعدی آقای عباسی (مسئول واحد بهداشت حرفه ای شهرستان تاکستان) بود که وی نیز به وضعیت بهداشت حرفه ای استان و ارائه آمار در خصوص آن و تاکید بر همکاری کارشناسان بهداشت حرفه ای در کنترل عوامل زیان آور محیط و انتظارات بهداشت حرفه ای در استان از آنان پرداخت. آقای نوری (کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت تاکستان) نیز مطالبی علمی و عملی در خصوص سر و صدا و نحوه کنترل آن در محیط کار ارائه نمودند سپس آقای سلیمانی (کارشناس بهداشت حرفه ای عضو چند کارخانه در تاکستان) با توجه به دارا بودن سابقه و تجربه قابل توجه ، سخنانی در خصوص علل موفقیتش در انجام وظایف ، لزوم ایجاد ارتباط مناسب با مدیریت و کارگران و همکاری با بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای در محیط  کار و توجه به ضوابط و مقررات مربوطه و استفاده از تجربیات موفق دیگران ایراد نمودند. در خاتمه نیز آقای صمیمی به سوالات برخی از حاضرین پاسخ گفته و جلسه ساعت 13 خاتمه یافت.


يكشنبه 12 شهريور 1391
07:37:10