اداره بازرسی کار استان قزوین

گزارش دوره

اخبار > شهرستان تاکستان
برگزاری دوره اموزش ایمنی کارگاههای ساختمانی برای اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان تاکستان
گزارش دوره
جهت مشاهده متن  گزارش کلیک نمایید

سه شنبه 26 آذر 1392
04:39:40