درسها و عبرتهای حوادث

درسها و عبرتهای حوادث
آرشیو
يكشنبه 4 مرداد 1394
حادثه برق گرفتگی اپراتور دستگاه
حادثه برق گرفتگی اپراتور دستگاه
يكشنبه 4 مرداد 1394
حادثه منجر به فوت ناشی از سقوط از ارتفاع
حادثه منجر به فوت ناشی از سقوط از ارتفاع
دوشنبه 8 تير 1394
حادثه ناشی از انفجار باک سوخت کامیون
حادثه ناشی از انفجار باک سوخت کامیون
دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
حادثه منجر به فوت
حادثه قرارگیری سر کارگر بین گاردانهای در حال چرخش دستگاه
دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
حادثه منجر به فوت و مصدومیت شدید
به کار افتادن میکسر هنگام تمیز کاری داخل آن توسط 2 کارگر
شنبه 29 تير 1392
چرا باید از کمربند ایمنی استفاده کرد
اهمیت استفاده از کمربند ایمنی
شنبه 18 خرداد 1392
حادثه منجر به فوت
حادثه سقوط کارگر هنگام نصب و محکم نمودن پیچ و مهره های سازه ها
شنبه 18 خرداد 1392
حادثه منجر به فوت
حادثه سقوط کارگر آرماتوربند هنگام بریدن قسمتهای اضافی میلگردهای حرارتی
شنبه 18 خرداد 1392
حادثه منجر به آسیب دیدگی شدید
حادثه آسیب دیدگی شدید انگشتان دست کارگر هنگام کار با دریل
چهارشنبه 11 بهمن 1391
حادثه فوت
حادثه منجر به فوت 4 نفر کارگر ساختمانی
چهارشنبه 11 بهمن 1391
حادثه فوت
حادثه منجر به فوت دو نفر از کارکران یک واحد تولید کمپوست قارچ
شنبه 6 آبان 1391
فوت در اثر سقوط از ارتفاع
فوت کارگر یکی از کارخانجات به علت شکستن ایرانیت زیر پا و سقوط از ارتفاع