آئین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار


آئین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار

تامین ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه­ها یکی از مطالبات بحق کارگران در طول تاریخ  بوده است که بعد از انقلاب صنعتی و تحولات سیاسی و اقتصادی در ادوار گذشته و جایگزینی حکومت­های استبدادی با حکومت­های قانون و بویژه بعد از تاسیس سازمان بین­المللی کار و حساسیت بیشتر افکار عمومی به حوادث شغلی به یکی از اصول اساسی حقوق بنیادین کار در جهان تبدیل گردیده است. امروزه دولت­ها با تصویب استاندارد، آیین­نامه و  دستورالعمل­های حفاظت فنی و نظارت بر حسن اجرای این مقررات به دنبال تقلیل حوادث تلخ شغلی  و کاهش اثرات زیان­بار اقتصادی و اجتماعی این گروه از حوادث می­باشند.

در قانون کار جمهوری اسلامی یک فصل کامل (فصل چهارم) به امر حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد و در ماده 85 لازم اجرا بودن مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و در ماده 86 ترکیب اعضای شورای عالی حفاظت فنی مشخص گردیده است. در همین ماده مسئولیت تهیه موازین و آیین­نامه­های حفاظت فنی به عهده این شورا محول گردیده است و در بند دال ماده 96 همین فصل اداره کل بازرسی کار موظف به تنظیم مقررات و میزان­های حفاظت فنی و بهداشت کار مناسب با تحولات و پیشرفت­های تکنولوژیک گردیده است. در همین راستا؛ اداره کل بازرسی کار(دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی) با مشارکت همه دست­اندرکاران از جمله کارشناسان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اساتید دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور، صاحبنظران و متخصصین، انجمن­های علمی و صنفی مرتبط و پیشنهادات کارشناسی بازرسان کار ادارات کل اجرایی سراسر کشور، با رعایت اصل سه جانبه گرایی و بر اساس استانداردهای ملی و شناخته شده جهان و مطابق دانش و فنآوری روز در کمیته­های عمومی و تخصصی؛ آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های حفاظت فنی را تدوین و بازنگری می­نماید که بعد از تصویب در شورای عالی حفاظت فنی و تایید و توشیح وزیرمحترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی در روزنامه رسمی کشور منتشر  می­گردد. این مقررات پس از درج در روزنامه رسمی؛ پس از 15 روز لازم الاجرا بوده و قابلیت طرح در مراجع قضایی را خواهند داشت.

شایان ذکر است شورای عالی حفاظت فنی از سال 1338 تا قبل از دولت نهم جمعا 21 مورد آیین­نامه و دستورالعمل را تدوین نمود که این مهم در طول خدمت دولت نهم و دهم به بالغ بر 40 آیین­نامه حفاظتی و دستورالعمل رسید.

صیانت از نیروی انسانی ومنابع مادی کشور و ایمن سازی کارگاه­های کشور یکی از اهداف راهبردی وزارت متبوع است که در بند 22 استراتژی­ها این وزارتخانه با عنوان "توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب" به آن تاکید گردیده است. امید است این مهم با مشارکت همه کارگران عزیز و کارفرمایان محترم  با رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار بیش از پیش میسر شود.

 

آیین نامه مقررات حفاظتی در ماشینهای کنکاسور ، خردکن و آسیاب
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
آیین نامه ایمنی آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها
آیین نامه ایمنی در بنادر
آیین نامه ایمنی در کارگاههای دامپروری
آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع
آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار
آیین نامه ایمنی معادن

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاهها
آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع
آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتفال نیرو
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
آیین نامه حفاظتی پرسهای تزریقی پلاستیک و دایکاست
آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل
آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آب گرم
آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد واشیاء در
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
آیین نامه مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز
آیین نامه مقررات حفاظتی پرسها (پرسکاری سرد فلزات)
آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری و جوشکاری
آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی
آیین نامه وسایل حفاظت فردی
آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها
آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه
آیین نامه ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها
آئین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها
آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
آئین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ
آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی
آیین نامه ایمنی ماشین های افزار
آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک
آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها
آئین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها
آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
آیین نامه حفاظتی صنایع چوب
آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی
آئین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی
آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها
آیین نامه عمومی ایمنی درتعمیرگاه های وسایط نقلیه
آئین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران
دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران
دستورالعمل نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تحدید نظر استانی تطب
قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور
متن آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور

آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

ضوابط اجرایی ماده 58 آیین نامه علائم ایمنی در کارگاهها

آیین نامه ایمنی در عملیات نیروی انتقال برق

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری(روزنامه رسمی)

آیین نامه ایمنی در صنایع آهنگری

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری

آیین نامه ایمنی تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان اور

دستورالعمل  اجرایی کارهای سخت و زیان اور

دستورالعمل  اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها

تصویب نامه حریم خطوط هوایی انتقال و  توزیع نیروی برق

آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

آیین نامه ایمنی  در عملیات انتقال نیروی برق (جدید )

آئین نامه ایمنی پرسهای دایکست

آئین نامه ایمنی در کارگاه های سنگبری

آئین نامه ایمنی کار با ابزار دستی و قدرتی

آئین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

آئین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت

اصلاحیه آئین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت مایع و گاز