درباره

معرفی > درباره

درباره

پیش گیری حوادث ناشی از کار یا علاج واقعه قبل از وقوع ، مقوله ای است که تمام صاحب نظران و دست اندکاران مسایل کار و روابط صنعتی به آن اعتقاد دارند و در قرن اخیر با پیشرفت و گسترش روزافزون ماشین آلات و صنعت در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی ، اهمیت این نکته بیش از پیش مشخص گردیده است. آثار زیان بار و وحشتناک حوادث ناشی از کار بر نیروی انسانی و سرمایه های مادی و معنوی در کشورها با هر درجه از رشد صنعتی ، اجتماعی و توسعه یافتگی آنچنان عظیم است که تنها با وضع قوانین و مقررات نمی توان آثار آن را زدود و یا کاهش داد به عبارت دیگر قانون و مقررات به تنهایی ضامن اجرای صحیح امور حفاظتی و بهداشتی نیست بلکه شرایط اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی فراهم گردد که به رشد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار منجر گردد.

فرهنگ سازی فرآیندی است زمان بر که نیازمند ایجاد باور اجتماعی و اعتقادی بر روند صحیح انجام یک کار از سوی کلیه آحاد جامعه است و قطعاً فرهنگ سازی در حوزه ایمنی و بهداشت کار نیز از این مقوله مستثنی نیست.

از آنجائیکه یکی از ارکان فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و آموزش می باشد اداره بازرسی کار در ادامه اجرای برنامه های خود در این راستا اقدام به ایجاد سایت اداره بازرسی کار نموده تا بدینوسیله انجام اطلاع رسانی در زمینه های مختلف مورد نیاز از قبیل ارسال آئین نامه های لازم الاجرا، دستورالعمل های مهم ، شیوه نامه ها ، مقالات آموزشی ، تصاویر تاثیر گذار ، اعلام انتظارات از واحدهای مشمول و... در اسرع وقت و سطح وسیع و با کیفیت بالا به گروه هدف صورت پذیرد و از طرفی امکان ایجاد ارتباط دوطرفه و اخذ نظرات ، ایده ها ، راه حل ها و ... تاثیر گذار در اقدامات پیشگیرانه با هدف نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و در نهایت کاهش حوادث و بیماری های شغلی فراهم آید که جا دارد از حمایت مدیر کل محترم متبوع جناب مهندس ایمانی ، معاونت محترم روابط کار جناب مهندس بابایی و همکاری سرکار خانم قافله باشی رئیس محترم واحد انفورماتیک و فن آوری اطلاعات و سایر همکاران محترم که منجر به ایجاد وب سایت بازرسی کار گردید نهایت تشکر و تقدیر را داشته باشم.